kya hukmaran Pakistani siyasat ko morsi aamriyat ki taraf le kar ja rahay hain?

??? ?????? ???????? ????? ?? ????? ????? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ????

Youtube

Dailymotion

Facebook

Comment