Login | Register
Browse by: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Serial no.  
Speech no. -  

deenislam.com - Shaykh-ul-Islam Dr Muhammad Tahir-ul-Qadri

Downloads - DeenIslam.Com
Downloads (467)
Prev <<  1  2  3 4 5  >> Next
Sr. Code Title Place MP3
293 Ek-67 Noor o Bashar Noor o Bashar Manchester, UK .MP3
287 Ft-3 Parhaizgaron ka Qurani Kirdar awr Maafi o Istaghfar Parhaizgaron ka Qurani Kirdar awr Maafi o Istaghfar Lahore .MP3
285 Ig-18 Hikmat e Tadrees Hikmat e Tadrees
Training Camp Minhajians
Lahore .MP3
283 Ig-16 Hikmat e Tadrees e Hadith Hikmat e Tadrees e Hadith
Event: Minhajians Camp
Lahore .MP3
282 Fc-20 Muhaddethin e Karam aur Tasawwuf Muhaddethin e Karam aur Tasawwuf
Event: Minhajians Camp
Lahore .MP3
273 Gc-34 Shahadat e Imam Hussain Shahadat e Muhammadi hy (Part 3) Shahadat e Imam Hussain Shahadat e Muhammadi hy (Part 3) Lahore .MP3
272 Ff-14 Dosti Allah WalooN sy (Khitab e Jumah) Dosti Allah WalooN sy (Khitab e Jumah) Lahore .MP3
270 Bc-5 Ijazat e Riwayat e Hadith Ijazat e Riwayat e Hadith
Last Day of Minhajians Training Camp
Event: Minhajians Camp
Lahore .MP3
268 Ft-6 Tarbiati Khitab Tarbiati Khitab
Event: Shab e Barat (Khutbah Jumah)
Lahore .MP3
267 En-31 Mujiza e Meraj un Nabi (S.A.W) Tafsir Laila ki Roshni mein Mujiza e Meraj un Nabi (S.A.W) Tafsir Laila ki Roshni mein Lahore .MP3
265 Gc-28 Pegham e Meraj un Nabi aur Shahadat e Imam e Hussain (Yaum e Imam e Hussain) Pegham e Meraj un Nabi aur Shahadat e Imam e Hussain (Yaum e Imam e Hussain) Lahore .MP3
263 Gc-42 Sayyedna Imam Hussain AS ka Maqam e Raza Sayyedna Imam Hussain AS ka Maqam e Raza
Event: Shahadat e Imam Hussain Conference
Sialkot .MP3
257 Gc-54 Shahadat Aatay Mustafa (SAW) Shahadat Aatay Mustafa (SAW) Islamabad .MP3
255 Ec-75 Jashn e Milad e Mustafa Jashn e Milad e Mustafa
Allah, Rasool awr Deen e Islam ki Nigah mein
Lahore .MP3
254 Fm-29 Akhlaq aur Khulq e Muhammadi ki Haqiqat Akhlaq aur Khulq e Muhammadi ki Haqiqat Lahore .MP3
253 Gc-29 Shaheed aur Shahadat ka Tasawwur (Quran ki Roshani mein) Shaheed aur Shahadat ka Tasawwur (Quran ki Roshani mein)
Event: Shahadat e Imam e Hussain Conference
Lahore .MP3
237 Ea-35 Mutalea Seerat (Wat Tur wo kitab bim Mastoor) Mutalea Seerat (Wat Tur wo kitab bim Mastoor)
Event: Khutba Juma
Lahore .MP3
236 Ae-25 Meraj-un-Nabi (pbuh) (Sura Tur aur Sura Najm ki Roshni mein) Meraj-un-Nabi (pbuh) (Sura Tur aur Sura Najm ki Roshni mein) Gujranwala .MP3
231 En-40 Insani Shakhsiat par Miraj un Nabi ka Aks Insani Shakhsiat par Miraj un Nabi ka Aks
Jismaniyat sy Rohaniyat ka Saffar
Lahore .MP3
230 En-36 Meraj un Nabi aur Ayet e Asra ky Pehly 4 Ishary Meraj un Nabi aur Ayet e Asra ky Pehly 4 Ishary Lahore .MP3
228 En-30 Meraj e Mustafa (S.A.W) ki Azmat ky Chand Aham Pehloo Meraj e Mustafa (S.A.W) ki Azmat ky Chand Aham Pehloo
Event: Khutba Juma
Lahore .MP3
224 En-34 Nafs e Muhammadi (S.A.W) ki Meraj Nafs e Muhammadi (S.A.W) ki Meraj
Event: Khutba Juma
Lahore .MP3
223 Gd-26 Allam Iqbal ka Tasawwur-e-Khudi Allam Iqbal ka Tasawwur-e-Khudi Al-Hamra Hall, Lahore .MP3
218 En-33 Wan Najmi iza hawa, Maana Wan Najm aur Nafs e Muhammadi (S.A.W) Wan Najmi iza hawa, Maana Wan Najm aur Nafs e Muhammadi (S.A.W)
Event: Khutba Juma
Lahore .MP3
217 En-22 Safar e Meraj kay liye Raat ka Intikhab Kion? Safar e Meraj kay liye Raat ka Intikhab Kion? Islamabad .MP3
215 En-32 Haqiqat e Sirat e Mustafa (S.A.W) Haqiqat e Sirat e Mustafa (S.A.W)
Takhleeq aur Meraj ky Hawaly sy
India .MP3
214 Ba-13 Love for Allah (Dars e Hadith) (Part:2) Love for Allah (Dars e Hadith) (Part:2) Lahore .MP3
213 Ba-17 Love for Allah (Dars e Hadith) (Part:1) Love for Allah (Dars e Hadith) (Part:1) Lahore .MP3
212 En-17 Waqia e Meraj aur Haqiqat e Mustafavi (S.A.W) Waqia e Meraj aur Haqiqat e Mustafavi (S.A.W) Karachi .MP3
210 Fi-48 Talb-e-Saadiq aur Jalwa-e-Haq (Shab Baidari) Talb-e-Saadiq aur Jalwa-e-Haq (Shab Baidari) Lahore .MP3
206 Fi-52 Baidari ki Doosri Shart Baidari ki Doosri Shart Lahore .MP3
198 Gf-29 Shan e Ghaus ul Azam aur Azmat e Silsilah e Qadria Shan e Ghaus ul Azam aur Azmat e Silsilah e Qadria
Event: BaRi GiarhaweiN Sharif
Lahore .MP3
197 Ex-13 Allah aur Farishton ki Sunnat Durood o Salam Allah aur Farishton ki Sunnat Durood o Salam Faisalabad .MP3
196 Es-7 Dawa e Tawhid par Dalil : Zaat e Mustafa (S.A.W) Dawa e Tawhid par Dalil : Zaat e Mustafa (S.A.W) Rawalpindi .MP3
192 Ec-79 Wiladat e Muhammadi (SAW) Wiladat e Muhammadi (SAW)
Event: International Mawlid-un-Nabi Conference 2004
Lahore .MP3
189 Ek-49 Bin Dekhy Ishq e Mustafa (SAW) Bin Dekhy Ishq e Mustafa (SAW) Lahore .MP3
179 Ae-51 Dowra Quran Surah Alinfaal (Part 10) Dowra Quran Surah Alinfaal (Part 10) Lahore .MP3
178 Ad-83 Tahweel-e-Qibla ka Pas-e-Manzar Tahweel-e-Qibla ka Pas-e-Manzar
Tafakkur e Quran
Lahore .MP3
167 Ib-46 Minhaj ul Quran ka Chashm e Fuzaat aur Aadab e Itikaf Minhaj ul Quran ka Chashm e Fuzaat aur Aadab e Itikaf
Event: Itikaf City 2003
Lahore .MP3
166 Ec-78 Jashan e Aamad e Rasool (S.A.W) Jashan e Aamad e Rasool (S.A.W) Lahore .MP3
160 Fq-14 Zikr aur Zakreen ki Fazeelat (Part 2) Zikr aur Zakreen ki Fazeelat (Part 2) Lahore .MP3
159 Fi-53 Baidari ki Aakhri Shart Baidari ki Aakhri Shart Lahore .MP3
158 Fl-8 Allah aur Bandy ka Muhib aur Mahboob hona Allah aur Bandy ka Muhib aur Mahboob hona Lahore .MP3
156 Gc-37 Shahadat e Imam Hussain ka Tarekhi Pas e Manzar (Part 1) Shahadat e Imam Hussain ka Tarekhi Pas e Manzar (Part 1) Lahore .MP3
153 Eu-48 Zaat e Mustafa Maqsood e kainat hy Zaat e Mustafa Maqsood e kainat hy Faisalabad .MP3
152 Fs-26 Jannat, Dunia aur Maqam e Ishq Jannat, Dunia aur Maqam e Ishq
Event: Itikaf City, Laila tul Qadr
Lahore .MP3
151 Fi-51 Lafz e Mahabat ki Tafseer Lafz e Mahabat ki Tafseer
Event: Itikaf City, Juma tul Widaa
Lahore .MP3
150 Ba-7 Kaffarah Som aur Hazoor ky Tashryee Ikhtiarat aur Bayan Ghzawa e Badar Kaffarah Som aur Hazoor ky Tashryee Ikhtiarat aur Bayan Ghzawa e Badar Lahore .MP3
149 Ep-2 Quran aur Haqooq e Risalat Quran aur Haqooq e Risalat
Event: Milad Conference
Rawalpindi .MP3
147 Ex-11 Salat ka Maana aur Salam ki Ahmiyyat Salat ka Maana aur Salam ki Ahmiyyat Sheikhupura .MP3
146 Ew-23 Huzoor (S.A.W) har Daur mein Maujood hain (Surah al-Hujurat) Huzoor (S.A.W) har Daur mein Maujood hain (Surah al-Hujurat) Lahore .MP3
145 Hl-34 Aqidy ki Bunyad Aqidy ki Bunyad Lahore .MP3
142 Ec-66 Khilqat wa Wiladat e Muhammadi (SAW) Khilqat wa Wiladat e Muhammadi (SAW)
Event: International Mawlid-un-Nabi Conference 2000
Kaloorkot, Bhakkar .MP3
141 Ey-1 Silsilah e Naat aur Roohani o Qalbi Kaifiat Silsilah e Naat aur Roohani o Qalbi Kaifiat Lahore .MP3
140 Fi-45 Ebadat sirf Allah ky liey (Part 2) Ebadat sirf Allah ky liey (Part 2)
Event: Itikaf City, 2002
Lahore .MP3
139 Es-4 Dawat Ilar Rasool hi Dawat Ilallah hy Dawat Ilar Rasool hi Dawat Ilallah hy Lahore .MP3
137 Eu-49 Mahabbat awr Tazim e Mustafa Imaaan ki Alamat hay Mahabbat awr Tazim e Mustafa Imaaan ki Alamat hay
Event: Ishq e Mustafa Conference
Germany .MP3
136 En-44 Meraj un Nabi Iza Hawa ki Roshni mein Meraj un Nabi Iza Hawa ki Roshni mein
Event: Zikr e Muzammil Conference
Sialkot .MP3
135 Fd-13 Tasawwuf ki Bunyad (Hadith ki Roshni mein) Tasawwuf ki Bunyad (Hadith ki Roshni mein) Lahore .MP3
133 Ec-77 Amr e Kun aur Haqiqat e Muhammadi Amr e Kun aur Haqiqat e Muhammadi
Event: Milad un Nabi Conference 2003
Rawalpindi .MP3
132 Ft-11 Hub e Dunya aur Ehsan e Mustafa (S.A.W) Hub e Dunya aur Ehsan e Mustafa (S.A.W) Karachi .MP3
129 Gg-15 Faizan e Ghaus ul Aazam ky Amin aur Taleemat e Qadria Faizan e Ghaus ul Aazam ky Amin aur Taleemat e Qadria Lahore .MP3
127 Eu-51 Adb e Risalat aur Qurani Zabtah e Akhlaq Adb e Risalat aur Qurani Zabtah e Akhlaq
Event: Khutba Jumah
Lahore .MP3
125 Gc-20 Shahadat e Imam e Hussain ka Tarekh e Insani mein Maqam Shahadat e Imam e Hussain ka Tarekh e Insani mein Maqam Lahore .MP3
124 Fj-10 Taqwa ka Jame Tasawwur Taqwa ka Jame Tasawwur
Event: Khutba Jumma
Lahore .MP3
122 Hc-9 Badalty rehty hain Chehry yahaN Nizam nahain Badalty rehty hain Chehry yahaN Nizam nahain Lahore .MP3
120 Ec-73 Huzoor (SAW) ki Shaan e Umiyyat Huzoor (SAW) ki Shaan e Umiyyat
Markazi Milad e Conference
Event: International Mawlid-un-Nabi Conference 2002
Lahore .MP3
119 Ff-9 Aulia Karaam naal Nisbat kuin? (Punjabi) Aulia Karaam naal Nisbat kuin? (Punjabi) Jhang .MP3
118 Ad-95 Misaq Bani Israeel & Muslim Ummah (Part 1) Misaq Bani Israeel & Muslim Ummah (Part 1)
Event: Khutba Juma
Lahore .MP3
116 Gf-17 Waqiat e Hazrat Khizr (AS) aur un ky Bateni Maarif Waqiat e Hazrat Khizr (AS) aur un ky Bateni Maarif Lahore .MP3
115 Gc-55 Azmat e Ahl e Bait o Shahadat e Imam e Hussain (Surah Al-dhar) Azmat e Ahl e Bait o Shahadat e Imam e Hussain (Surah Al-dhar) Lahore .MP3
114 Fk-3 Nafs ki Haqiqat aur us ki Aqsam (Nafs e Amarah ka biyan) Nafs ki Haqiqat aur us ki Aqsam (Nafs e Amarah ka biyan) Lahore .MP3
113 Gc-51 Maraja albahrayni yaltaqiyan ki Tafseer Maraja albahrayni yaltaqiyan ki Tafseer Lahore .MP3
112 Eu-55 Gustakhi e Rasool aur Mahabbat e Rasool (SAW) Gustakhi e Rasool aur Mahabbat e Rasool (SAW) Lahore .MP3
111 Et-14 Haqiqat e Iman aur Talluq e bil Mustafa (S.A.W) Haqiqat e Iman aur Talluq e bil Mustafa (S.A.W) Karachi .MP3
110 Id-59 Dawat e Haq main Sabr ka Hukm awr Zarorat Dawat e Haq main Sabr ka Hukm awr Zarorat Lahore .MP3
109 Fm-17 Huqooq e Zaujain Huqooq e Zaujain
Husn e Akhlaq aur Husn e Muaamlat (Part 8)
Lahore .MP3
108 Id-58 Daee ky liey 5 Nukati Nuskha Sabr (Surah Muzamil ki Roshni main) Daee ky liey 5 Nukati Nuskha Sabr (Surah Muzamil ki Roshni main) Lahore .MP3
105 Ob-12 Mehfil-e-Naat Bar Muqa Khatam e Quran Mehfil-e-Naat Bar Muqa Khatam e Quran Lahore .MP3
103 Ea-38 Uswa e Rasool hi Mukamil Namuna Hayat hy Uswa e Rasool hi Mukamil Namuna Hayat hy Korea .MP3
102 Fn-4 Dars e Masnavi Maulana Room (RA) Dars e Masnavi Maulana Room (RA) Lahore .MP3
101 Fm-32 Husn e Akhlaq, Akhuwat o Mahabat Husn e Akhlaq, Akhuwat o Mahabat Lahore .MP3
100 Gc-60 Hub e Ahl e Bait hi Hub e Mustafa hy Hub e Ahl e Bait hi Hub e Mustafa hy Lahore .MP3
99 Ha-22 Islam ki Aienda Aalmi Tasweer Islam ki Aienda Aalmi Tasweer Lahore .MP3
98 Gc-45 Zibhy e Azeem ka Raaz Zibhy e Azeem ka Raaz Masjid Wazeer Khan, Lahore .MP3
95 Oc-1 Naway-e-Zahoori Naway-e-Zahoori
Event: Mehfil-e-Naat (Volume 1)
Lahore .MP3
94 Et-15 Ummat-e-Musilma ka Taaluq-e-Mustafa kia ho? Ummat-e-Musilma ka Taaluq-e-Mustafa kia ho? South Korea .MP3
92 Fi-70 Salihiyat k Hasool k liay Hazrat Ibrahim Bin Adham ka Qawol Salihiyat k Hasool k liay Hazrat Ibrahim Bin Adham ka Qawol Lahore .MP3
90 En-51 Miraj un Nabi (S.A.W) Miraj un Nabi (S.A.W) Denmark .MP3
89 Id-61 Minhaj ul Quran ki Nai Qiadat ky Nizam ki Tashkeel Minhaj ul Quran ki Nai Qiadat ky Nizam ki Tashkeel Lahore .MP3
88 Ib-27 Itihad e Ummat mein Haiel Mushkilat aur un ka Hal Itihad e Ummat mein Haiel Mushkilat aur un ka Hal Lahore .MP3
87 Ie-18 Masajid ky Naam par Tafarqa o Takhreeb ky Marakiz (Surah Taubah) Masajid ky Naam par Tafarqa o Takhreeb ky Marakiz (Surah Taubah) Lahore .MP3
84 Fi-43 Ebadat sirf Allah ky liey (Part 1) Ebadat sirf Allah ky liey (Part 1) Lahore .MP3
83 Fm-34 Aqsaam e Hidayat aur Sharah Sadr ky Darjaat (Jumah) Aqsaam e Hidayat aur Sharah Sadr ky Darjaat (Jumah) Lahore .MP3
82 Ja-5 Quran aur Pegham e Jihad (Part 2) Quran aur Pegham e Jihad (Part 2) Lahore .MP3
81 Cd-21 Istiaanat Bil Zikr Istiaanat Bil Zikr
Allah sy Madad Mangny ky 5 Tariqy
Lahore .MP3
80 Ae-55 Dunyavi Mahabbat aur Allah, Rasool aur Jihad ki Mahabbat mein Farq Dunyavi Mahabbat aur Allah, Rasool aur Jihad ki Mahabbat mein Farq
Sura Tauba (Part 14)
Event: Itikaf 2003
Lahore .MP3
78 Ec-81 Nisbat o Ishq e Mustafa ka Faroogh Nisbat o Ishq e Mustafa ka Faroogh
Event: Milad un Nabi Conference 2004
Jhang .MP3
77 Id-27 Islami Inqilab aur Bunyad Parasti ka Maghrabi Fitnah Islami Inqilab aur Bunyad Parasti ka Maghrabi Fitnah
Event: Khutbah Jumah
Lahore .MP3
76 Hf-10 Mazdoor ky Haqooq o Faraiz aur Ujrat ka Tayun (Quran o Hadith ki Roshni mein) Mazdoor ky Haqooq o Faraiz aur Ujrat ka Tayun (Quran o Hadith ki Roshni mein) Lahore .MP3
Prev <<  1  2  3 4 5  >> Next
 Minhaj-ul-Quran International in Cyber Space
Minhaj-ul-Quran International | Minhaj Welfare Foundation | Minhaj-ul-Quran Women League | Minhaj Overseas | Muslim Christian Dialogue Forum (MCDF) | Gosha-e-Durood | Itikaf City | Irfan-ul-Quran | Islamic Multimedia | Islamic Library | Monthly Minhaj-ul-Quran | Monthly Dukhtran-e-Islam | Minhaj Encyclopedia (Urdu) |
Copyright © 1994 - 2014 Minhaj-ul-Quran International. All rights reserved.