Login | Register
Browse by: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Serial no.  
Speech no. -  

deenislam.com - Shaykh-ul-Islam Dr Muhammad Tahir-ul-Qadri

Search Result - DeenIslam.Com
Search Result
Simple search for aur found 247 results.
You may try advance search for more comprehencive results.
1 2  3  >> Next
Code Title Place RM MP3 3GP WMV FLV MP4
Fm-48 Makhlooq ki dardmandi aur khair khwahi
Event: Monthly Spiritual Gathering - Gosha-e-Durood
Lahore .RM .MP3 .3GP .WMV .FLV .MP4
Fq-23 Haqiqat Iman aur Ishq e Elahi
Event: Itikaf City 2015
Lahore .RM .MP3 .3GP .WMV .FLV .MP4
Fs-36 Mahabbat e Elahi Aur Us Ka Ajr (Layla-tul-Qadr)
Event: Itikaf City 2015
Lahore .RM .MP3 .3GP .WMV .FLV .MP4
Id-76 Iman, Yaqin aur Istiqamat: Akhri Fatah Haq Ka Muqadar Hay
Event: Itikaf City 2015
- .RM .MP3 .3GP .WMV .FLV .MP4
Id-75 Iman, Yaqin aur Istiqamat: Mushkilat o Masaib mein Sabit Qadmi
Event: Itikaf City 2015
Lahore .RM .MP3 .3GP .WMV .FLV .MP4
Id-74 Iman, Yaqin aur Istiqamat: Iman, Azmaish, Shahadat
Event: Itikaf City
- .RM .MP3 .3GP .WMV .FLV .MP4
Id-73 Iman, Yaqin aur Istiqamat: Iman aur Sabr
Event: Itikaf 2015
Lahore .RM .MP3 .3GP .WMV .FLV .MP4
Ib-113 Falsafa e Karkun aur Nisbat e Qiyadat (Speech Dr Hassan Mohi ud Din Qadri) Lahore .RM .MP3 .3GP .WMV .FLV .MP4
Ec-116 Mafhoom-e-Nabuwwat aur Shan-e-Nabuwwat-e-Muhammadi S.A.W.W
Event: International Mawlid Conference 2014
Lahore .RM .MP3 .3GP .WMV .FLV .MP4
Ek-73 Maqam-e-Mustafa (S.A.W.W) aur Aqeeda Ehl-e-Sunnat
Event: International Sunni Conference 2013
UK .RM .MP3 .3GP .WMV .FLV .MP4
Fr-12 Niyyat aur Sohbat-e-Sulaha (Session 4)
Event: Itikaf 2012
Lahore .RM .MP3 .3GP .WMV .FLV .MP4
Ha-94 Shohar aur Aulad Ky Huqooq
Event: Itikaf 2013
Lahore .RM .MP3 .3GP .WMV .FLV .MP4
Ha-93 Aurton aur Bivion Ky Huqooq
Event: Itikaf 2013
Lahore .RM .MP3 .3GP .WMV .FLV .MP4
Fs-34 Sidq Aur Usky Darajaat
Lailatul Qadr
Event: Itikaf 2013
Lahore .RM .MP3 .3GP .WMV .FLV .MP4
Ha-92 Waledain aur Kareebi Rishta Daron Ky Huqooq
Event: Itikaf 2013
- .RM .MP3 .3GP .WMV .FLV .MP4
Hd-25 Amar Bil-Maroof aur Nahi Ane-l-Munkar Ki Ehmiyyat (Session 3)
Event: Itikaf 2013
Lahore .RM .MP3 .3GP .WMV .FLV .MP4
Hd-24 Amar Bil-Maroof aur Nahi Ane-l-Munkar Ki Ehmiyyat (Session 2)
Event: Itikaf 2013
Lahore .RM .MP3 .3GP .WMV .FLV .MP4
Hd-23 Amar Bil-Maroof aur Nahi Ane-l-Munkar Ki Ehmiyyat (Session 1)
Jumatul Wida
Event: Itikaf 2013
Lahore .RM .MP3 .3GP .WMV .FLV .MP4
Ha-91 Alamat-e-Fitn aur Mojoda Halaat
Ahadith Ki Roshni Main
Event: Itikaf 2013
Lahore .RM .MP3 .3GP .WMV .FLV .MP4
Ft-17 Marifat-e-Gunah aur Darajaat-e-Toba
Event: Shab Barat
Lahore .RM .MP3 .3GP .WMV .FLV .MP4
Fr-9 Ikhlas-e-Niyyat aur Hamara Tarz-e-Amal (Session 3)
Event: Itikaf City 2012
Lahore .RM .MP3 .3GP .WMV .FLV .MP4
Ib-106 Falsfa e Wahdat o Ijtimaiyyat aur Hamari Tehreeki Zindagi (Session 2)
Event: Itikaf City 2012
Lahore .RM .MP3 .3GP .WMV .FLV .MP4
Ib-105 Falsfa e Wahdat o Ijtimaiyyat aur Hamari Tehreeki Zindagi (Session 1)
Event: Itikaf City 2012
- .RM .MP3 .3GP .WMV .FLV .MP4
Ig-20 Islah-e-Ahwaal aur Tasfiya-e-Baatin Canada .RM .MP3 .3GP .WMV .FLV .MP4
Ec-115 Huzoor (pbuh) ki Wiladat aur Fardiyat Nishter Park, Karachi .RM .MP3 .3GP .WMV .FLV .MP4
Fk-42 Nafs-e-Ammara, Lawwama aur Mulhima ki Marifat (With Roohani Taraqqi ke Wazaif) - .RM .MP3 .3GP .WMV .FLV .MP4
Eu-70 Quran aur Azmat e Mustafa (S.A.W.W)
Event: India Visit
Mumbai, india .RM .MP3 .3GP .WMV .FLV .MP4
Ib-97 Pakistan main Haqeeqi tabdili kio aur kaise? (Short Version) Nasir Bagh,Lahore .RM .MP3 .3GP .WMV .FLV .MP4
Gd-41 imam e Azam Abu Hanifa (R.A) aur Ilm ul Hadith (Izala e Shubhat) Session 2 - .RM .MP3 .3GP .WMV .FLV .MP4
Hb-76 Dehshat Gardi aur Fitna e Khawarij Par Fatwa New Delhi, India .RM .MP3 .3GP .WMV .FLV .MP4
Ie-22 Ittihad e Ummat aur Sirat e Nabawi S.A.W Hayderabad Deccan, India .RM .MP3 .3GP .WMV .FLV .MP4
Ci-20 Quran o Hadith par mabni Aqeeda (Lawazmaat aur Sharait)
Event: New year night dinner program
- .RM .MP3 .3GP .WMV .FLV .MP4
Eb-20 Quran Aur Maqam-e-Risalat S.A.W Australia .RM .MP3 .3GP .WMV .FLV .MP4
Ib-90 Baidari Shaur : Message of Shaykh-ul-Islam Dr. Muhammad Tahir-ul-Qadri
Event: Itikaf City 2011
Lahore .RM .MP3 .3GP .WMV .FLV .MP4
Ec-110 Milad, Madina awr Mahabbat (Mawlid, Medina and Love)
Event: International Mawlid-un-Nabi Conference 2011
Lahore .RM .MP3 .3GP .WMV .FLV .MP4
Ib-85 Pakistan main Sha`uri Inqilab ki Zaroorat-o-Naguziriat
Event: Ijlas Majlis-e-Shura
Lahore .RM .MP3 .3GP .WMV .FLV .MP4
Ib-83 Inqilab Kaise Aae Ga? (Telephonic conversation with Workers Convention) Lahore .RM .MP3 .3GP .WMV .FLV .MP4
Ga-46 Sayyida Fatima (R.A) aur Sayyidina Umar (R.A) ke Darmiyan Ikhtilafat ki Asl Haqeeqat
Difa e Shan e Sayyidina Siddiq Akbar wa Farooq Azam. Episode: 22
UK .RM .MP3 .3GP .WMV .FLV .MP4
Ib-76 Tanzeemi wa Tarbiyati Hidayat (Ijlas Mushawarti Council)
Event: Ijlas Mushawarti Council
Lahore .RM .MP3 .3GP .WMV .FLV .MP4
Hb-75 Dehshat Gard Maujuda Daur kay Khawarij hain Lahore .RM .MP3 .3GP .WMV .FLV .MP4
Ex-22 Salawt o Salam ky Mafaheem aur Fazail o Barkat UK .RM .MP3 .3GP .WMV .FLV .MP4
Ib-66 Karkun awr Tehreeki Hikmat e Amali
Event: Workers Convention 2008
Lahore .RM .MP3 .3GP .WMV .FLV .MP4
Ib-65 Mansab e Qiadat aur Karkun ka Maqam (SaHibzada Hussain Mohi ud Din Qadri) Lahore .RM .MP3 .3GP .WMV .FLV .MP4
Ob-58 Mehfil e Naat aur Digar Muqarerin ky Khitabat Lahore .RM .MP3 .3GP .WMV .FLV .MP4
Fk-39 Ilm e Rabbani aur Rufaqa e Tehreek ki Zimma-Darian
Event: Monthly Khatam us Salawt ala Nabi
Lahore .RM .MP3 .3GP .WMV .FLV .MP4
Fk-37 Taleemat e Tasawwuf aur Islah e Ahwal (Vol:6) Lahore .RM .MP3 .3GP .WMV .FLV .MP4
Fs-29 Allah Muqarrebin aur Doston ki Tuba
Event: Laila tul Qadr
Lahore .RM .MP3 .3GP .WMV .FLV .MP4
Fk-36 Taleemat e Tasawwuf aur Islah e Ahwal
Dars Altabqaat tu Salmi (Vol:5)
Lahore .RM .MP3 .3GP .WMV .FLV .MP4
Fk-35 Taleemat e Tasawwuf aur Islah e Ahwal
Dars Altabqaat tu Salmi (Vol:4)
Lahore .RM .MP3 .3GP .WMV .FLV .MP4
Fk-34 Taleemat e Tasawwuf aur Islah e Ahwal
Dars Altabqaat tu Salmi (Vol:3)
Lahore .RM .MP3 .3GP .WMV .FLV .MP4
Fk-33 Taleemat e Tasawwuf aur Islah e Ahwal
Dars Altabqaat tu Salmi (Vol:2)
Lahore .RM .MP3 .3GP .WMV .FLV .MP4
Fk-32 Taleemat e Tasawwuf aur Islah e Ahwal
Dars Altabqaat tu Sofiya (Vol:1)
Lahore .RM .MP3 .3GP .WMV .FLV .MP4
Fo-22 Qalb-e-Saleem ki Alamaat aur Asrat-e-Suhbat
Event: Laila tul Qadr
Lahore .RM .MP3 .3GP .WMV .FLV .MP4
Fo-19 Azab e Qabr aur us ky Asbab Lahore .RM .MP3 .3GP .WMV .FLV .MP4
Fk-31 Nafs aur Rooh ki bahmi Jang
Event: Khutba Juma (No.6)
Lahore .RM .MP3 .3GP .WMV .FLV .MP4
Ek-67 Noor o Bashar Manchester, UK .RM .MP3 .3GP .WMV .FLV .MP4
Hc-19 Iqbal ka Pakistan aur Aaj ka Naujawan Lahore .RM .MP3 .3GP .WMV .FLV .MP4
Ec-102 Aalam e Arwah ky Misaq aur Azmat e Mustafa
Event: International Mawlid-un-Nabi Conference 2008
Lahore .RM .MP3 .3GP .WMV .FLV .MP4
En-49 Takhliq e Muhammadi aur Miraj e Mustafa (S.A.W) India .RM .MP3 .3GP .WMV .FLV .MP4
M-239 Muntakhib Siasi Qiadat aur Pakistan ko Darpaish Bain ul Aqwami Challenge Lahore .RM .MP3 .3GP .WMV .FLV .MP4
Hm-36 Interview on Present National & International Situation Lahore .RM .MP3 .3GP .WMV .FLV .MP4
Hl-35 Tawassul Taazeem aur Shafaat ka Sharee Tasawwur (Dars e Khawateen) Lahore .RM .MP3 .3GP .WMV .FLV .MP4
Hc-16 Quaid e Aazam ky Afkar aur Aaj ka Pakistan (Daily Jang ky Zeer e Ehtimam) P C Hotel, Lahore .RM .MP3 .3GP .WMV .FLV .MP4
Gd-30 Nisbaton aur Namon ki Barkatain Lahore .RM .MP3 .3GP .WMV .FLV .MP4
Gc-68 Zikr e Hussain aur Tazkara e Karbala Lahore .RM .MP3 .3GP .WMV .FLV .MP4
Gb-9 Iman aur Ahl e Bait ki Mahabbat Lahore .RM .MP3 .3GP .WMV .FLV .MP4
Ga-21 Khulfa e Rashydin aur Sahabah e Karam ka Ahl e Bait sy Taaluq Lahore .RM .MP3 .3GP .WMV .FLV .MP4
Fs-27 Khashiyyat e Ilahi & Girya o Zaari
Event: Laila tul Qadr
Lahore .RM .MP3 .3GP .WMV .FLV .MP4
Fi-73 Allah aur Bandy mein Mahabat ky Darjaat Uman .RM .MP3 .3GP .WMV .FLV .MP4
Fi-72 Wada Alast aur Ta'aluq e Bandagi Lahore .RM .MP3 .3GP .WMV .FLV .MP4
Fk-24 Nafs ki Pehchan aur Islah UK .RM .MP3 .3GP .WMV .FLV .MP4
Fk-23 Islah e Nafs ky liey Hidayaat aur Wazaif Lahore .RM .MP3 .3GP .WMV .FLV .MP4
Fk-22 Muhasbah e Nafs aur Taqwa
Event: Monthly Shab e Baidari
Lahore .RM .MP3 .3GP .WMV .FLV .MP4
Fj-12 Iman, Taqwa, Suhbat aur Mujahidah Oslo, Norway .RM .MP3 .3GP .WMV .FLV .MP4
Fi-62 Aatish e Maarfat aur Asrar e Baqaa Lahore .RM .MP3 .3GP .WMV .FLV .MP4
Fi-59 Ehsan, Adab aur Haqiqat e Iman Multan .RM .MP3 .3GP .WMV .FLV .MP4
Fg-19 Haqiqi Mureed aur Safar e Iradat Denmark .RM .MP3 .3GP .WMV .FLV .MP4
Fe-11 Tasawwuf aur Imani Maarif Paris .RM .MP3 .3GP .WMV .FLV .MP4
Ex-14 Durood o Salam ki Fazilat - Falsfa aur Ahmiyyat Hyderabad, India .RM .MP3 .3GP .WMV .FLV .MP4
Et-14 Haqiqat e Iman aur Talluq e bil Mustafa (S.A.W) Karachi .RM .MP3 .3GP .WMV .FLV .MP4
Ek-61 Shahadat e Tawhid aur Shaan e Risalat Maab (SAW)
Event: International Mawlid-un-Nabi Conference 2006
Lahore .RM .MP3 .3GP .WMV .FLV .MP4
Ek-52 Shaan e Risalat Maab aur Uswah e Hasanah ki Itibaa Italy .RM .MP3 .3GP .WMV .FLV .MP4
Eh-11 Ghazwa e Badr aur Islah e Ahwal Lahore .RM .MP3 .3GP .WMV .FLV .MP4
Ec-82 Talluq e Mustafa aur Milad un Nabi (SAW) Lahore .RM .MP3 .3GP .WMV .FLV .MP4
Cb-20 Istiqamat aur Tariqat ka Taalluq Lahore .RM .MP3 .3GP .WMV .FLV .MP4
Cb-12 Iman Janna, Pehchanna aur Manna hy
(Dars Al-Minhaj as-Sawiyy - 2)
Lahore .RM .MP3 .3GP .WMV .FLV .MP4
Cb-10 Haqiqat e Iman aur momin ky darajat
Event: Itikaf City 2004
Lahore .RM .MP3 .3GP .WMV .FLV .MP4
Ca-8 Iman Noor aur Itikaf
First Jumah Ramzan ul Mubarak
Lahore .RM .MP3 .3GP .WMV .FLV .MP4
Ae-56 Ijtemaiyyat ki BarkataiN aur Rujoo ila Al-Quran
Event: Itikaf City 2005
Lahore .RM .MP3 .3GP .WMV .FLV .MP4
Ka-33 Ilm
Question Answer Session (Part 15)
London .RM .MP3 .3GP .WMV .FLV .MP4
Ka-31 Ilm
Misaq e Madina ki Ayeni Khasosiat (Part 12)
London .RM .MP3 .3GP .WMV .FLV .MP4
Ka-30 Ilm
Misaq e Madina ki Ayeni Khasosiat (Part 10)
London .RM .MP3 .3GP .WMV .FLV .MP4
Ka-29 Ilm
Ayeni Qawaneen aur Misaq e Madina (Part 7)
London .RM .MP3 .3GP .WMV .FLV .MP4
Ka-28 Islam ky Ibtiday daur mein Faroogh e Ilm aur us ky maidan
Amberlogy Bachy ki Takhliq ka Islami Nazaria (Part 5)
London .RM .MP3 .3GP .WMV .FLV .MP4
Ka-27 Islam ky Ibtiday daur mein Faroogh e Ilm aur us ky maidan
Algebra, Geometry awr Medical Science (Part 4)
London .RM .MP3 .3GP .WMV .FLV .MP4
Ka-24 Ilm (Ilm e Nabuwat e Mustafa ki Khubian) (Part 13) London .RM .MP3 .3GP .WMV .FLV .MP4
Ka-23 Ilm (Mesaq e Madinah ki Aieny Khasoosiat) (Part 11) London .RM .MP3 .3GP .WMV .FLV .MP4
Ka-22 Ilm (Mesaq e Madinah ki Aieny Khasoosiat) (Part 9) London .RM .MP3 .3GP .WMV .FLV .MP4
Ka-21 Ilm Qiam e Riasat e Madinah ka Pas e Manzar o Pesh e Manzar (Part 8) London .RM .MP3 .3GP .WMV .FLV .MP4
Ka-20 Islam ky Ibtedai daur mein Faroogh e Ilm aur us ky Maidan (Part 6) London .RM .MP3 .3GP .WMV .FLV .MP4
1 2  3  >> Next
 Minhaj-ul-Quran International in Cyber Space
Minhaj-ul-Quran International | Minhaj Welfare Foundation | Minhaj-ul-Quran Women League | Minhaj Overseas | Muslim Christian Dialogue Forum (MCDF) | Gosha-e-Durood | Itikaf City | Irfan-ul-Quran | Islamic Multimedia | Islamic Library | Monthly Minhaj-ul-Quran | Monthly Dukhtran-e-Islam | Minhaj Encyclopedia (Urdu) |
Copyright © 1994 - 2016 Minhaj-ul-Quran International. All rights reserved.